Zpracování osobních dat

Dohoda o zpracování osobních údajů atletů na www.neprestizne.cz

Provozovatel serveru: Organizers support, s.r.o., IČ: 04244885 se sídlem Rubeška 215/1, 1900, Praha 9, Zastoupený: Jaromírem Horákem, jednatelem, dále jen provozovatel.

Osobní data atleta (dále jen uživatele) jsou ukládána těmito způsoby: (1) atlet si zakládá svůj profil atleta sám funkcí “Nový účet”, (2) atlet se sám přihlašuje na zde publikovaný závod funkcí “Přihláška”, (3) atlet je přihlášen na závod jinou osobou starší 18 let, nebo (4) atleta ručně na start závodu přihlašuje pořadatel závodu. V dalším jsou všechny způsoby označeny termínem registrace.

 1. Registrací uživatel přistupuje na tuto dohodu o zpracování osobních údajů.
 2. Na základě registrace uživatele je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele za účelem naplnění smlouvy: umožnit uživateli zúčastnit se závodu: publikovat startovní listinu, průběžné či finálních výsledky a také tracking. Jméno, příjmení a rok narození mohou být ve spojitosti s účastí na závodech publikovány na startovních a výsledkových listinách.
 3. Funkce registrace uživatele je dostupná pouze pro uživatele, kteří dosáhli minimální věkové hranice 16 let. Pro uživatele mladší je třeba, aby byl přiřazen zástupce, starší 18 let, který má následně práva účet mladistvého zřídit a spravovat.
 4. Osobní udaje se do databáze mohou také uložit pracovníkem pořadatele. Název pořadatele je uveden v tabulce kalendáře virtuálních závodů.
 5. Uživateli může být odeslán e-mail s jeho bezvýznamovým identifikátorem a heslem, aby si svůj uživatelský účet mohl aktivovat. 
 6. Uživatel je odpovědný za správnost všech poskytnutých osobních údajů. Pokud si uživatel přeje anonymizovat svá data, pak může toto provést tak, že se přihlásí do svého profilu a osobní data anonymizuje. 
 7. Zpracovávané osobní údaje zahrnují jméno (jména), datum narození, pohlaví, výsledky závodu (průběžné i finální), data GPS sledovacích zařízení, podobizny, video a audio záznamy. V profilu uživatele je uložen datum a IP adresa, kdy a kde byl souhlas vysloven.
 8. Osobní údaje mohou být zpracovávány smluvními partnery provozovatele.
 9. Osobní údaje uživatele jsou dostupné v uživatelském účtu a mohou zde být upravovány nebo exportovány. Uživatelský účet může být odstraněn, pokud není vázán na žádné objednávky nebo účasti na závodě. Údaje týkající se účasti uživatele na závodech nemohou být změněny ani vymazány, neboť taková úprava by se dotkla výsledků závodu a práv ostatních účastníků. 
 10. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely oznamování nadcházejících akcí a nebo nabídky zboží či služeb Provozovatele. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím uživatelského účtu.
 11. Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem specifikovaným shora a je povinen přijmout odpovídající technická a organizační opatření k ochraně a zabezpečení osobních údajů, včetně (i) užití odpovídajícího technického vybavení a software k vyloučení neoprávněného nebo náhodného přístupu k osobním údajům; (ii) ukládání osobních údajů v řádně zabezpečených prostorách; (iii) ukládání osobních údajů v elektronické podobě na zabezpečených serverech nebo prostřednictvím poskytovatelů služeb pro ukládání dat dostupných pouze Provozovateli na základě přístupových kódů a hesel s periodickým zálohováním; (iv) zajištění dálkového přenosu osobních údajů prostřednictvím zabezpečených přenosů přes veřejné sítě; (v) zajištění možnosti obnovit přístup k osobním údajům v případě fyzických nebo technických nehod, dále má práva zablokovat a odblokovat uživatelský účet.

Obchodní podmínky, kterými se řídí jak pořadatelé závodů, tak atleti jsou uvedeny zde.