Obchodní podmínky pro pořadatele

Provozovatel serveru: Organizers support, s.r.o., IČ: 04244885 se sídlem Rubeška 215/1, 1900, Praha 9, Zastoupený: Jaromírem Horákem, jednatelem, dále jen provozovatel.

 1. Vyplněním dotazníku na stránce “Pořádat”, nebo zřízením si účtu pořadatele závodu souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.
 2. Každá fyzická, nebo právnická osoba (dále jen pořadatel) má právo požádat provozovatele o zřízení svého účtu a o založení virtuálního závodu prostřednictvím dotazníku na stránce “pořádat závody”. Provozovatel pak provede nastavení závodu a přihlašovací údaje odešle pořadateli závodu na uvedený e-mail.
 3. Každý pořadatel má právo založit si svůj vlastní profil a publikovat svůj závod sám.
 4. V obou výše uvedených případech 3. a 4. pořadatel souhlasí s tím, že provozovatel bude prostřednictvím své platební brány inkasovat plnou výši startovného.
 5. Standardní poměr rozdělení příjmů je 40% Organizers support s.r.o. a 60% pořadatel. Poměrná částka pro pořadatele bude odesílána první týden v měsíci za uplynulý měsíc na bankovní účet pořadatele, který je uveden v administraci firmy pořadatele na stránce Firma-Detail Firmy.
 6. Jiný poměr příjmů lze nastavit individuálně, po vzájemné dohodě.
 7. Pořadatel respektuje pravidla nakládání s osobními daty atletů tak, jak je uvedeno na stránce zde.

Zodpovědnost pořadatele

Pořadatel zodpovídá za

 1. Správnost a aktuálnost kontaktních údajů v profilu své firmy. V administraci se jedná o stránku Firma – Detail firmy. Musí zde být uvedeny hlavní položky vč. telefonu a mailu, aby atleti věděli, kdo závod pořádá a mohli se na něho obrátit.
 2. Správnost a aktuálnost uvedených údajů na stránkách nastavení závodů, v terminologii Orgsu.com technologie se jedná o eventy.
 3. Za předání informací o startu, mezičasech a cíli provozovateli portálu. Ten provede nastavení systému tak, aby závod mohl být automaticky měřen. Pořadatel v tomto jednoduchém režimu nemá k dispozici funkci pro aktivaci měřící technologie.
 4. Publikaci / skrytí závodu, které se provádí na stránce Event – Základní nastavení.
 5. Povolení / zakázání přihlašování se na závod. To se provádí na stránce Event – Startovné.
 6. Přidělení startovního čísla každému, kdo zaplatil startovné. Atleta lze nalézt a číslo lze přidělit na stránce Event-Pracoviště registrace, nebo Event – Registrační tabulka.
 7. Odeslání informačního mailu atletovi s přihlašovacími údaji (ID závodu, startovní číslo, privátní kód) a s odkazem na testovací stránku, kde si každý může vyzkoušet funkčnost mobilní aplikace v jeho telefonu.
 8. Zakázání přihlašování po koncovém datu konání závodu.

Obchodní podmínky pro atlety

Registrací se tak, jak je definována na stránce ochrana osobních údajů atlet přistupuje na dále uvedené obchodní podmínky

 1. Na startovní listinu závodu se atlet dostane pouze uhrazením plné ceny startovného, která se skládá z položek (1.1) provozní poplatky za provoz portálu a databázových služeb, měření výsledků a tracking (1.2) služby pořadatele. Poměr položek 1.1 a 1.2 je veřejná informace a bude na vyžádání tazateli sdělena.
 2. Platba za startovné probíhá výhradně elektronicky platební bránou provozovatele. Provozovatel tak nezajišťuje EET registraci přijatých plateb.
 3. Pokud je vyžadována účtenka, tak Provozovatel vydá účtenku na provozní poplatky (1.1) a Pořadatel vydá účtenku na služby pořadatele (1.2).
 4. Případné storno startovného může atlet vymáhat pouze za služby pořadatele (1.2), pokud pořadatel takovou možnost nabídl.